2 กันยายน 2562
ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 2 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่นางสาวกนกพร พิมพา พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น