11 กันยายน 2562
พิธีทำบุญวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 30

วันที่ 11 กันยายน 2562 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยพันเอกสาโรจน์ เดชฟุ้ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2 เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 30 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ปัจจุบันกองทัพน้อยที่ 3 มีพลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพน้อยที่ 3