13 กันยายน 2562
พิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพช่องปาก ฟันแข็งแรง ยิ้มอย่างมั่นใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพช่องปาก ฟันแข็งแรง ยิ้มอย่างมั่นใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีพลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ สำหรับโครงการดูแลสุขภาพช่องปาก ฟันแข็งแรง ยิ้มอย่างมั่นใจ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของตนเองมากขึ้น เข้าใจและตระหนักถึงคามสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปากของตนเอง นำไปสู่การมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี โดยมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปาก มีสถานีดูแลสุขภาพ ทั้ง 6 สถานี เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งบูธนิทรรศการจากบริษัทผู้สนับสนุนร่วมแจกของขวัญของรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย