3 มกราคม 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานโดมหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงบนเวที การประกวดเต้นประกอบเพลง การแสดงความสามารถของเด็ก การแสดงนิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการลานฝันของหนู นิทรรศการลานวัฒนธรรมถิ่นตำบลอรัญญิก นิทรรศการอาชีพในฝัน ฯลฯ และการจัดบูธเล่นเกมต่างๆ อีกมากมาย