13 มกราคม 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" เทศบาลเมืองอรัญญิก ณ บริเวณลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก และผู้นำในตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที จากเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก การจับฉลากแจกของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มอบของขวัญผ่านเทศบาลเมืองอรัญญิก เช่น จักรยาน ตุ๊กตา และของเล่นเสริมพัฒนาการต่างๆ กิจกรรมการละเล่นและแจกของขวัญ ตามซุ้มต่างๆที่จัดโดยพี่ๆเทศบาลเมืองอรัญญิก และบริการอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก