21 ธันวาคม 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ท่านเอกอัครราชทูต นายชลิต มานิตยกุล และนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี จังหวัดพิษณุโลก ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยให้บริการดูแลสุขภาพและทำหมันสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวในเขตจังหวัดพิษณุโลก