25 ธันวาคม 2562
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยพันเอกสาโรจน์ เดชฟุ้ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และหัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับพลตรีกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ บริเวณทางเข้าหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก ถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าเมืองพิษณุโลก ซึ่งกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้นำกำลังพลมาร่วมบริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลเมืองอรัญญิก ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 รวมเป็นระยะเวลา 15 วัน