21 มกราคม 2563
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์กรที่เป็นต้นแบบด้านการศึกษาปฐมวัย จากเทศบาลตำบลไร่เก่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์กรที่เป็นต้นแบบด้านการศึกษาปฐมวัย จากเทศบาลตำบลไร่เก่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

: วันที่ 21 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง องค์กรที่เป็นต้นแบบด้านการศึกษาปฐมวัย "การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น" ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) ได้นำการทำไข่เค็มกะทิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลอรัญญิก มาเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอน จนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีรูปแบบการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการศึกษาปฐมวัย จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 และได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าชมบรรยากาศการเรียนการสอน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(2) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

จัดทำโดย น.ส.วิชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์