20 กุมภาพันธ์์ 2563
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 42

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 42 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพันโทวรจรรกดิ์ เตปิน ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเสียชีวิตจากกรณีอื่นๆ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย ข้าราชการพร้อมทั้งครอบครัว