14 เมษายน 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก ตรวจเยี่ยมด่านตรวจโควิด-19 แยกอินโดจีนขาเข้า บริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ ณ ด่านตรวจโควิด-19 แยกอินโดจีนขาเข้า บริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจความพร้อมในการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอรัญญิก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อปพร. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและกรอกประวัติผู้เดินทางเข้าเมืองพิษณุโลก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2563 สำหรับมาตรการดังกล่าวดำเนินการเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ต้องการเข้าบริเวณเขตชั้นในของเมืองพิษณุโลก ตลอดจน เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้มข้นขึ้น ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะร่วมออกตรวจความพร้อม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจคัดกรองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่สัญจรไปมาน้อยที่สุด