14 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับหน่วยงานทหารแจกข้าวกล่องให้กับประชาชน ในโครงการ

วันที่ 14 เมษายน 2563 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ พ.ท.ศักดิ์นรินทร์ อัชวนันท์ ผบ.ม.พัน.9 พล.ร.4 ได้นำรถครัวสนามของหน่วยออกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในโครงการ "กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน" ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด - 19 ร่วมกับ ป.4, คณะจิตอาสา 904 นำโดย พ.อ.รังสรรค์ คุ้มราษี รอง ผบ.ป.4 ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยดำเนินการตั้งครัวสนามที่บริเวณลานโดมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน ในชุมชนชาวแพ หมู่ที่ 10 และ ชุมชนโคกช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก จำนวน 500 กล่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และเป็นลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้