19 เมษายน 2563
คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แยกอินโดจีนขาเข้า บริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอขอบพระคุณผู้ที่นำอาหาร และน้ำดื่ม มามอบให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน