29 เมษายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แยกอินโดจีนขาเข้า บริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบขนม เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ณ จุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แยกอินโดจีนขาเข้า บริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอรัญญิกประจำด่านปฏิบัติการคัดกรองกรอกประวัติการเดินทาง และอำอวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทางเข้าในเขตเมืองพิษณุโลก เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง