28 เมษายน 2563
เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดกรุงกรัก นำอาหารและข้าวกล่องมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก

วันที่ 28 เมษายน 2563 พระครูใบฎีกา ปราการ ปภงฺกโร (พระอาจารย์เก่ง) เจ้าอาวาสวัดกรุงกรัก และคณะกรรมการวัดกรุงกรัก นำอาหารและข้าวกล่อง จำนวน 250 ชุด มามอบให้กับประชาชนในเขตตำบลอรัญญิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้งนี้เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดระบบคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิและเว้นระห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019