5 พฤษภาคม 2563
ชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญา ในตำบลอรัญญิก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการสติปัญญาในตำบลอรัญญิก จากสมาคมคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย นำมามอบจำนวน 35 ชุด ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญา ระดับ 5 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก