1 พฤษภาคม 2563
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำโดย พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมคณะ ได้นำรถครัวสนามมาประกอบอาหาร เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลอรัญญิก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับและร่วมมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ประชาชนในตำบลอรัญญิก จำนวน 800 ชุด ทั้งนี้ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ นำดนตรีมาบรรเลง เพื่อสร้างความบันเทิงและความผ่อนคลาย พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้มารับมอบในครั้งนี้ด้วย