11 สิงหาคม 2563
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยความร่วมมือของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ จัดขึ้น ณ บริเวณแหล่งน้ำบึงถัง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีนางนิตยา ทักษิณ ประมงจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ตลอดจน เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งร่วมปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งน้ำ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น้ำและแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น