14 สิงหาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอัคคีภัย ในเขตตำบลอรัญญิก

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย นางอรอินทุ์ พจมานทองโอฬาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง มอบเงินให้แก่ นายทองหล่อ เพิ่มพูนและครอบครัว ประชาชนในหมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ประสบเหตุอัคคีภัยจนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและใช้ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยต่อไป