13 ตุลาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย ประธานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทน์ริเวอร์วิว โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี