22 ตุลาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ กองทัพน้อยที่ 3 จัดกิจกรรม “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ กองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดกิจกรรม “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก และประชาชนรอบค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จากนั้น พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมด้วย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก และประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก (ริมคลองโคกช้าง) บริเวณถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิกถึงบริเวณหน้าวัดเทพกุญชร และบริเวณใกล้เคียง สำหรับกิจกรรม “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อีกทั้ง เพื่อก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน