2 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำหรับกิจกรรม ประกอบไปด้วย วงดนตรีรำวงย้อนยุค กิจกรรมล้วงไหรับโชค ตลอดจนจัดสถานที่สำหรับถ่ายภาพ และจัดสถานที่บริเวณริมคลองโคกช้าง ให้ประชาชนได้ร่วมลอยกระทง เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของไทย ประกอบกับเป็นการให้ประชาชนได้ตระหนักและระลึกถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต