12 พฤศจิกายน 2563
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมสาธิตการฝึกปฏิบัติการดับเพลิง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมการรับตรวจศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดบูธแสดงอุปกรณ์การดับเพลิง การฝึกซ้อมการดับเพลิง การสาธิตฝึกปฏิบัติการดับเพลิงและการสาธิตวิธีการใช้เชือกในการกู้ภัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 5