13 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 51

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 51 ณ กองบังคับการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.อ.ดร.ศิริ  ทิวะพันธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ สำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 51 จัดขึ้น เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงาน พร้อมทั้งอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วงลับ