27 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค จังหวัดลพบุรี จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดการบรรยายด้านการจัดการศึกษา พร้อมทั้งพาชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค จังหวัดลพบุรี เพื่อให้คณะดูงานสามารถนำองค์ความรู้ในการศึกษาดูงานไปใช้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาที่ดีและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น