3 ธันวาคม 2563
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่หน่วยทหาร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่หน่วยทหาร โดยมี พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่หน่วยทหารจัดขึ้นโดย หน่วยทหารในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และสมาคมแม่บ้านทหารบก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้น พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 เหล่าสมาคมแม่บ้านทหารบก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่หน่วยทหาร กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3