3 ธันวาคม 2563
โครงการทำหมันถาวรเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดโครงการทำหมันถาวรเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2564 นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศบาลเมืองอรัญญิก และนายนริศ โภชนจันทร์ช ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก ให้บริการทำหมันถาวรเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ณ ลานโดมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำหรับโครงการทำหมันถาวรเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวเทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นเพื่อให้บริการทำหมันสุนัขและแมวเฉพาะเพศผู้ (ที่มีเจ้าของ) และเป็นการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ตลอดจนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำหมันสุนัขและแมวให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย