7 ธันวาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในช่วงเช้า ประกอบไปด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ ถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นอันเสร็จพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ต่อมาในเวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกวางพานพุ่มดอกไม้สด จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นอันเสร็จพิธี