8 ธันวาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมมอบสิ่งของรวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล เป็นผู้แทนเทศบาลเมืองอรัญญิก นำสิ่งของ ได้แก่ รถจักรยาน จำนวน 7 คัน และตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของรวมน้ำใจสู่กาชาด ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนของรางวัลนำไปจัดกิจกรรม ร้านกาชาดพาโชค ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2564 โดยมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 7 – 18 มกราคม 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2564 ประกอบไปด้วย การจัดการแสดง แสง สี เสียง Light and Sound เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การออกร้านกาชาดพาโชคลุ้นของรางวัล การจัดประกวดนางสาวพิษณุโลก 2 การแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน การประกวดและจำหน่ายของดีขึ้นชื่อ การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น การออกรางวัลสลากกาชาด การออกร้านผลิตภัณฑ์ของชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าตลาดประชารัฐ การแสดงมหรสพคอนเสิร์ต และการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้ที่สนใจเข้าชมสามารถเข้าชมได้ฟรีตลอดงาน