29 ธันวาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก เปิด "จุดบริการประชาชน" และ “ด่านชุมชน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ หน่วยทหารค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดตั้ง “จุดบริการประชาชน” บริเวณถนนมิตรภาพ (สายพิษณุโลก-หล่มสัก) หมู่ที่ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนสายหลัก พร้อมทั้งจัดตั้ง “ด่านชุมชน” จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 บริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 2 และบริเวณถนนสิงห์นิรันดร์ หน้าทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่บริเวณถนนสายรองและถนนภายในหมู่บ้าน โดยการตั้ง “จุดบริการประชาชน” และการตั้ง “ด่านชุมชน” จัดให้บริการผู้ใช้รถใช้ถนนในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 (รวม 7 วัน)