15 กุมภาพันธ์์ 2564
ธนาคารกรุงไทยเปิดจุดให้บริการโครงการภาครัฐ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ออกจุดบริการโครงการภาครัฐ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสมัครเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ตลอดจนให้คำแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และโครงการภาครัฐอื่นๆ สำหรับผู้ประกอบการ/บริการรายย่อย หรือกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้มี “เป๋าตัง” กลุ่มผู้ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรฯและไม่เป็นผู้มี “เป๋าตัง” หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง)