11 มีนาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายชูศักดิ์ รักเสนาะ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวยสองแควสะอาดสดใส” ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก