8 เมษายน 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์  สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี สำหรับงาน งานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 ได้มีการทำพิธีทำบุญศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย พร้อมทั้ง จัดการแสดงรำถวายชุดบวงสรวงศาลหลักเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลของศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าความสำคัญของศาลหลักเมือง ตลอดจน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้สืบไว้ต่อไป