25 พฤษภาคม 2564
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญ ร่วมกับ กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ทหารมอบผักปลอดภัย ไร้สารพิษ เพื่อสุขภาพชีวิต ของประชาชน"

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ อายุโย ประธานสภาฯ จ.ส.อ. ชูชีพ มีชัยโย รองประธานสภาฯ จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรม "ทหารมอบผักปลอดภัย ไร้สารพิษ เพื่อสุขภาพชีวิต ของประชาชน" โดยนำพืชผักทางการเกษตรปลอดสารพิษ ของโครงการทหารพันธุ์ดี เเละหน้ากากอนามัย มอบให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3,8และหมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง