2 มิถุนายน 2564
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก swap เก็บตัวอย่างเชื้อ โควิด-19 จาก #คัสเตอร์พนักงานขายเครื่องกรอกน้ำ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก swap เก็บตัวอย่างเชื้อ โควิด-19 จาก #คัสเตอร์พนักงานขายเครื่องกรอกน้ำ
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองฯ นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และนายวสันต์ วชิราศีสิริกุล รองนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ SWAP และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างเชื้อโควิด-19 จาก #คัสเตอร์พนักงานขายเครื่องกรอกน้ำ จำนวนกว่า 200 ราย ณ ลานโดม สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก