14 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายปัญญา วรรณบุตร ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อเตรียมจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสมบูรณ์ อายุโย ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก และนายปัญญา วรรณบุตร ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อเตรียมจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการได้แก่ โครงการจัดถมดินก่อสร้างสนามฟุตซอล (ริมคลองโคกช้าง) สำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก โครงการปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่มีความแออัด จึงต้องมีการขยายพื้นที่เพื่อเป็นการรักษามาตรการในการเว้นระยะห่าง และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

 

ทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับท่อระบายน้ำเกิดการอุดตัน ในหมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก ซึ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป