22 กรกฏาคม 2564
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองโคกช้าง และกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองโคกช้าง และกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 เป็นประธานในพิธี และนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมบูรณ์ อายุโย ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 ชุมชนชาวแพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และชุมชนใกล้เคียง