12 สิงหาคม 2564
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา เทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ให้การต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี คุณแสวง และคุณทุเรียน อุ่นเกตุ พร้อมครอบครัว ได้นำถุงยังชีพมามอบกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ 10 หมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ให้การต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี คุณแสวง และคุณทุเรียน อุ่นเกตุ พร้อมครอบครัว ได้นำถุงยังชีพมามอบกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ 10 หมู่บ้าน  จำนวน 400 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ที่เดือดร้อน ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกต่อไป