25 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลพุทธชินราชออกพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team)
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์)  ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก (Robinhood Operation Team) โดยมีนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และนายชาตรี  ป้อมเปิ้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพุทธชินราช พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก