27 กันยายน 2564
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดกิจกรรม Workshop สอนทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก