28 กันยายน 2564
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน Thai National Day

วันที่ 28 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน Thai National Day นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก