13 ตุลาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับ กองทัพน้อยที่ 3 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 3 จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิกนำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมบูรณ์ อายุโย ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกับ กองทัพน้อยที่ 3 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 3 จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเป็นกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบพุทธมณฑลพิษณุโลก และร่วมถวายเพลพระ และสังฆทาน ณ พุทธมณฑลพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก