20 ตุลาคม 2564
กิจกรรม การพัฒนาทักษะด้านการตลาดและบรรจุภัณฑ์ ในยุค Digital Marketing 2021

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัด “กิจกรรม การพัฒนาทักษะด้านการตลาดและบรรจุภัณฑ์ ในยุค Digital Marketing 2021ใช้สื่อออนไลน์ในการนำเสนอขายสินค้า การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อโปรโมท  และกิจกรรม Workshop ทดลองการถ่ายภาพสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก