2 พฤศจิกายน 2564
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับ