9 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรม Workshop การทำเทียนหอมแฟนซี ด้วยแม่พิมพ์เทียนสามมิติ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยจัดกิจกรรม Workshop การทำเทียนหอมแฟนซี ด้วยแม่พิมพ์เทียนสามมิติ เพื่ออบรมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก