11 พฤศจิกายน 2564
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรม Workshop ผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ (การทำผ้ามัดยัอมในรูปแบบ Eco print ในเสื้อยืด)
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ (การทำผ้ามัดยัอมในรูปแบบ Eco print ในเสื้อยืด) เพื่ออบรมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก