17 พฤศจิกายน 2564
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3