24 พฤศจิกายน 2564
กิจกกรม Kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนาฯ
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกกรม Kickoff โครงการจิตอาสาพัฒนา : "พิษณุโลกเมืองสะอาด" (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก