1 ธันวาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับคณะที่เดินทางมาแสดงความยินดี กับ นางสาววิยะดา จาดยางโทน ข้าราชการที่โอนย้ายมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองอรัญญิก