3 ธันวาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล และ นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส เสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สามแยกเรือนแพ) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลตรี เสมา มังมติ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 มาเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน