14 ธันวาคม 2564
โครงการทำหมันถาวรเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2565
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการทำหมันถาวรเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกที่ได้มาขึ้นทะเบียนทำหมันสุนัขและแมวไว้ ได้นำจำนวนสุนัขและแมวมาทำหมันทั้งสิ้น 42 ตัว จำแนกเป็นแมว 34 ตัว สุนัข 8 ตัว